Vänstiftsutbyte

Vänstiftsutbyte för dig som är 18-30 år och vill åka till södra Afrika.

Var med och ta emot en grupp ungdomar från vårt vänstift i södra Afrika i påsk och åk själv dit under två veckor efter midsommar. Vänstiftet ligger i Sydafrika och Swaziland.

Du anmäler dig senast den 1 december 2017 genom att skicka ett personligt brev till peter.j.andersson@svenskakyrkan.se

Brevet ska innehålla

  • Personnummer
  • Varför vill du åka med?
  • Intressen
  • Berätta lite om ditt engagemang i Svenska kyrkan.
  • En referensperson i församling.
  • Eventuella allergier och övrigt som är bra för oss att känna till
händer2

Var och när?

Påskveckan vecka 13 2018 och kommande v 14 (lägerveckan). Resan till södra Afrika äger rum efter midsommar, preliminärt mellan 25 juni-12 juli.

Mer om innehållet

Du har ett engagemang i Svenska kyrkan. Din församling är med och tar emot två ungdomar under påskveckan 2018 och är värd för dem när de besöker din församling. Veckan därefter deltar du på ett läger med ungdomarna från södra Afrika. Efter midsommar reser du tillsammans med de andra svenska värdungdomarna till vänstiftet ELCSA-ED i Sydafrika och Swaziland. Lär känna unga i den världsvida lutherska kyrkan och dela erfarenheter och minnen för livet. Vad innebär det att vara kyrka i ett helt annat sammanhang och under andra förutsättningar?

Kom ihåg

Du behöver utöver det kunna delta i två förberedelsedagar den 13 januari och den 9 juni 2018.

Kostnad

5000 kr som egenavgift

Mer information

Kontakta Björn Edvardsson, 031 – 771 30 46, bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se

Kontakta Peter Andersson, 031 – 771 30 69, peter.j.andersson@svenskakyrkan.se

Mejla ungagbg@svenskakyrkan.se