Våga Vara Viktig 2019

banner vvv 2019

Våga Vara Viktig är en dag för dig som är ungdom och gör en ideell insats i din församling. Vi vill att Du ska känna dig viktig och påfylld av inspiration och kanske har du har fått en ny vän (eller två)?! Just denna dag har vi temat ”Vara sig själv i kyrkan” och erbjuder en gemensam föreläsning tillsammans med Mirjam Fors, Kaplan Vårdnäs stiftsgård, som pratar under rubriken Ta(g) plats! Eftermiddagen är full av seminarium där temat är genomgående men det tar sig uttryck på olika sätt. Läs mer om de olika seminarierna längre ner.

Var och när?

Bäve, Uddevalla, 9 februari 2019

Kostnad

cirka 100:-/person

Anmälan är stängd. 

 

Kontakta mig gärna

Kontakta Cecilia Cedergren: cecilia.cedergren@svenskakyrkan.se

Ungefärligt program för dagen

09:30 Drop in fika
10:00 Information
10:10 Inledande pass för alla
11:10 Seminariepass 1
12:30 Lunch
13:30 Seminariepass 2
14:30 Fika
15:00 Gudstjänst
16:00 Tack och hej
16:15 Slut

 

Seminarier under dagen

Under dagen kan du delta i två seminarier. Dessa väljer du i din anmälan.

1. Vad gör jag med min klimatångest?
Vi matas dagligen med rubriker och nyheter om miljöhot och klimatförstörelse. Hur ska jag reagera på detta och vad kan jag bidra med?

2. Uppdrag över alla gränser – olika sätt att vara demokratisk på (endast förmiddag)
Alla har vi uppdrag som Gud och människor kallar oss till. Vissa uppdrag har vi på ett möte, andra sträcker sig över vardagen hela livet. Vad är ett kristet synsätt på att vara förtroendevald? Demokrati på kristen grund?

3. Hur praktiserar vi hoppet i vår tid? (endast förmiddag)
Finns det en himmel? Finns det ett helvete?”. Om det finns en himmel – vilka kommer då dit? Och om det finns ett helvete, vad kan det vara? Vad hoppas jag på?

4. Ledargestalter i bibeln (endast eftermiddag)
Kan några bibliska ledare hjälpa oss idag att växa i vårt ledarskap? Vi möter Moses från Gamla och Marta från Nya testamentet som kan vägleda oss i vårt uppdrag som unga ideella.

5. Våga leka utomhus
Vägledd eller organiserad lek är ett mycket starkt språk, det talar till hela människan. Därför måste vi som förebilder förstå hur lek hänger ihop med tro, teologi, pedagogisk och allt det vi tycker är livsviktigt.

6. Bygg en gudstjänst (utgår)

7. Att mötas i kyrkan trots olika trosuppfattningar (utgår)

8. Vad är familj? (utgår)

9. Vad får man sjunga i kyrkan? (endast förmiddag)
Körpass som ger tips om hur man vågar sjunga inför folk. Vi sjunger sånger som man kan sjunga i kyrkan men även sånger man kanske inte borde sjunga där och diskuterar varför. Inga förkunskaper krävs.