Utbildningar för unga

Våra utbildningar för unga är över för läsåret 2018-2019. Just nu är vi i startgroparna för att planera nästa läsårs utbildningar. Läs mer om våra utbildningar nedan.

 

Mer information

Kontakta Björn Edvardsson: bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se, 031 – 771 30 46.

 

Ung Ledare

För dig som är, eller kommer att bli, ideell ledare i församlingens konfirmandarbete och är 15-17 år. Som nykonfirmerad har du i färskt minne hur det var under din egen konfirmandtid. Då kan du vara en tillgång som kompis och förebild bland de nya konfirmanderna. Du kanske minns vad som engagerade dig och vad som skulle kunna utvecklas.

Ledarutbildningen 17+

För dig som är 17-25 år och har minst ett års erfarenhet som ung ledare. Ledarutbildningen riktar sig till dig som vill göra en insats för andra i församlingen. Utbildningen har sin utgångspunkt i mötet med andra människor, med mig själv och med Gud. Inspirationen kommer från Jesu ledarskap och hans sätt att uttrycka tro i ord och handling.

Ung Ideell

För dig som är, vill bli eller kommer att bli, ideell i församlingen. För dig som är 15 år och uppåt och vill fördjupa din tro, hitta dina gåvor och se vilka möjligheter det finns i församlingen för just dig.