Utbildningar för unga

shutterstock_305140589
Musik, konfirmandledarskap eller demokratifrågor kanske är just din grej? I Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts utbildningar för unga finns många sätt att hitta hur just du kan ta plats med dina gåvor precis där du är.
 
Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar för unga. Vi har fyra olika inriktningar; Ung Musiker, Ung Ledare, Ledarutbildningen 17+ samt Ung Ideell.
 

Våra olika utbildningar

UNG LEDARE
För dig som är, eller kommer att bli, ledare i församlingens konfirmandarbete och är 15-17 år. Som nykonfirmerad har du i färskt minne hur det var under din egen konfirmandtid. Då kan du vara en tillgång som kompis och förebild bland de nya konfirmanderna.

LEDARUTBILDNING 17+
För dig som är 17-25 år och har minst ett års erfarenhet som ung ledare. Ledarutbildningen riktar sig till dig som vill göra en insats för andra i församlingen. Utbildningen har sin utgångspunkt i mötet med andra människor, med mig själv och med Gud.

UNG IDEELL
För dig som är, vill bli eller kommer att bli, ideell i församlingen. För dig som är 15 år och uppåt och vill fördjupa din tro, hitta dina gåvor och se vilka möjligheter det finns i församlingen för just dig.

UNG MUSIKER
För dig som är 15 år och uppåt som vill använda musiken i församlingen. Vi fördjupar oss i hur du kan hitta ditt eget uttryckssätt, använda musiken och vilka vägar det kan finnas att musicera i kyrkan.

Datum

Delkurs 1: 8-10 november 2019
Delkurs 2: 17-19 januari 2020

Kostnad

Deltagaravgift med kost och logi i rum med säng: 2050:-
(1750:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, ej aktiv lokalavdelning)
(1550:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, aktiv lokalavdelning)

Deltagaravgift med kost och golvlogi: 650:-
(350:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, ej aktiv lokalavdelning)
(150:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, aktiv lokalavdelning)

Kostnad för bussresa
Vill du åka med den gemensamma bussen kostar det 300:-. Priset gäller resa till och från Helsjön båda delkurserna, antingen från centrala Göteborg eller Kungsbacka. Busskostnaden faktureras i samband med första delkursen, tillsammans med hela kurskostnaden.

Ladda ner informationsfolder här

Mer information

Kontakta Björn Edvardsson: bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se, 031 – 771 30 46.