Utbildningar för unga ideella 2018-2019

Utbildningar för dig som vill bidra med dina speciella gåvor i församlingen och för dig som är eller vill bli ledare.

Drama eller konfirmandledarskap kanske är din grej? Eller demokratifrågor? Kanske trolleri eller bildskapande? Här finns många sätt att hitta hur just du kan ta plats med dina gåvor precis där du är.

Anmäl dig via Svenska Kyrkans Ungas medlemssidor

Utbildningar för unga ideella

Var och när?

Helsjöns folkhögskola
Delkurs 1: 16-18 november 2018
Delkurs 2: 18-20 januari 2019

Ung Ledare

För dig som är, eller kommer att bli, ideell ledare i församlingens konfirmandarbete och är 15-17 år. Som nykonfirmerad har du i färskt minne hur det var under din egen konfirmandtid. Då kan du vara en tillgång som kompis och förebild bland de nya konfirmanderna. Du kanske minns vad som engagerade dig och vad som skulle kunna utvecklas.

Ledarutbildningen

För dig som är 17-25 år och har minst ett års erfarenhet som ung ledare. Ledarutbildningen riktar sig till dig som vill göra en insats för andra i församlingen. Utbildningen har sin utgångspunkt i mötet med andra människor, med mig själv och med Gud. Inspirationen kommer från Jesu ledarskap och hans sätt att uttrycka tro i ord och handling.

Ung musiker

För dig som är eller vill vara engagerad med musik och sång i församlingen. Du är 15 år eller äldre. Som ung musiker kan du vara med och spela och sjunga i församlingens olika verksamheter. Genom ditt engagemang kan du inspirera andra barn och unga att också våga vara med. Tillsammans låter vi fler musikaliska röster ljuda.

Ung ideell

För dig som är, vill bli eller kommer att bli, ideell i församlingen. För dig som är 15 år och uppåt och vill fördjupa din tro, hitta dina gåvor och se vilka möjligheter det finns i församlingen för just dig.

Kostnad

Logi i rum med säng
1050 för medlem i godkänd lokalavdelning
1250 för medlem i ej godkänd lokalavdelning
2200 för övriga deltagare

Golvlogi
500 för medlem i godkänd lokalavdelning
650 för medlem i ej godkänd lokalavdelning
1150 för övriga deltagare

Mer information

Kontakta Björn Edvardsson: bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se, 031 – 771 30 46