Utbildningar för unga ideella

Utbildningar för dig som vill bidra med dina speciella gåvor i församlingen och för dig som är eller vill bli ledare.

Drama eller konfirmandledarskap kanske är din grej? Eller demokratifrågor? Kanske trolleri eller bildskapande? Här finns många sätt att hitta hur just du kan ta plats med dina gåvor precis där du är.

Från och med senvåren kan du anmäla dig här!

Utbildningar för unga ideella

Var och när?

På Helsjöns folkhögskola den 10-12 november 2017 och 19-21 januari 2018.

Ung Ledare

För dig som är, eller kommer att bli, ideell ledare i församlingens konfirmandarbete och är 15-17 år. Som nykonfirmerad har du i färskt minne hur det var under din egen konfirmandtid. Då kan du vara en tillgång som kompis och förebild bland de nya konfirmanderna. Du kanske minns vad som engagerade dig och vad som skulle kunna utvecklas.

Ledarutbildningen

För dig som är 17-25 år och har minst ett års erfarenhet som ung ledare. Ledarutbildningen riktar sig till dig som vill göra en insats för andra i församlingen. Utbildningen har sin utgångspunkt i mötet med andra människor, med mig själv och med Gud. Inspirationen kommer från Jesu ledarskap och hans sätt att uttrycka tro i ord och handling.

Ung musiker

För dig som är eller vill vara engagerad med musik och sång i församlingen. Du är 15 år eller äldre. Som ung musiker kan du vara med och spela och sjunga i församlingens olika verksamheter. Genom ditt engagemang kan du inspirera andra barn och unga att också våga vara med. Tillsammans låter vi fler musikaliska röster ljuda.

Ung ideell

För dig som är, vill bli eller kommer att bli, ideell i församlingen. För dig som är 15 år och uppåt och vill fördjupa din tro, hitta dina gåvor och se vilka möjligheter det finns i församlingen för just dig.

Kostnad

1800 för medlem i godkänd lokalavdelning
2100 för medlem i ej godkänd lokalavdelning
2400 för övriga deltagare

Mer information

Ladda ner informationsfoldern genom att klicka här!

Kontakta Björn Edvardsson som är ansvarig:

bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se
031 – 771 30 46