Påverkan

Du som medlem har en riktig chans att påverka i samhället. Du får lära dig demokrati och vara med och påverka tillsammans. Här kan du läsa mer om hur du är med och har åsikter och om vad vi gemensamt har bestämt att vi tycker.

Årsmöten

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har årsmöte i april varje år. Här bestäms vad vi ska göra under året och vad vi ska lägga pengarna på. Alla aktiva lokalavdelningar har rätt att tycka till och rösta. Du läser mer om årsmötet här.

Så här tycker vi

Människovärdet är okränkbart

Kyrkan är öppen för alla

Kyrkan är till för alla

Alla har en röst

Vi är en organisation för stiftets alla barn och ungdomar

Vi har ett uppdrag att vårda hela skapelsen

Läs mer utförligt om våra åsikter i åsiktsdokumentet!

Policyer

I Göteborgs stift har vi  policyer för att minska onödiga inköp, äta mer vegetariskt, erbjuda  mötesplatser utan alkohol och droger, minska miljöskadligt resande och bete oss schysst på sociala medier. Du kan ladda ner alla policyer här.

Stadgar

I stadgarna kan  vi läsa om varför vi finns, hur vi är uppbyggda och om alla regler om medlemskap, årsmöte och styrelse. Våra stadgar laddar du ner här!