Information med anledning av coronaviruset

corona 2

Svenska Kyrkans Unga anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.  Samtidigt följer vi Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vad är Corona?
Coronaviruset är ett virus som orsakar sjukdomen COVID -19.

Vilka symtom får man om man blir sjuk?
De symtom man får liknar en lunginflammation, det vill säga problem med luftvägarna tillsammans med feber och hosta. Symtomen kan vara lindriga.

Hur kan man undvika att bli smittad?
Du blir smittad om du kommer i direkt kontakt med andra smittade som till exempel hostar.

För att undvika smittspridning tänk på:
* Undvik att ha nära fysisk kontakt med dem som har förkylningssymtom.
* Om du själv känner av förkylningssymtom, stannar hemma.
* Tvätta händerna noggrant, länge och ofta (sjung din favoritpsalm under tiden!)
* Använd även handsprit om det är möjligt.
* Undvik att röra vid ansiktet.
* Hosta och nys i armveck eller i näsduk.
* Hälsa på varandra med vinkning istället för att ta i hand/kramas.
* Fridshälsning (vid gudstjänst) kan göras med att lägga handen på hjärtat istället för att ta i hand.

Gällande läger och arrangemang
Svenska Kyrkans Unga har fattat beslutet att uppmana distrikt och lokalavdelningar att ställa in alla läger den närmaste månaden, med anledning av coronaviruset. På läger är det omöjligt att undvika fysisk närkontakt och risken finns att behöva sätta ett läger i karantän om det visar sig att någon på lägret är smittad.

Detta beslut gäller i dagsläget inte distriktsårsmötena. Dessa är nödvändiga att genomföra av flera anledningar. Distriktsstyrelsen har dock beslutat att vidta åtgärder och förändra ramarna kring årsmötet. Läs mer om dessa förändringar här. Det viktigt att förhålla sig till givna rekommendationerna från myndigheter och Svenska kyrkan nationellt. Känner du dig det minst sjuk, oavsett om du har du varit utomlands i coronadrabbade områden, stannar du hemma.