Här och nu-dagen

Vill du vara med och berätta för andra vilka vi är?

På Här och nu-dagen den 2 september går vi ut på gator och torg för att tala om vilka Svenska Kyrkans Unga är och för att rekrytera nya medlemmar. Vad som händer är helt upp till dig och din lokalavdelning.

Här finns en lista på massor av aktiviteter som du kan göra i din lokalavdelning och en hel del kul material.

här och nu-dagen

Var och när?

Här och nu 🙂 Framförallt den 1 september 2018, du och din lokalavdelning bestämmer vad ni ska göra och var.

Exempel på saker du kan göra

  • Gör en särskild inbjudan till de som konfirmeras i år. Kanske finns kul bilder från deras konfirmandläger att sätta ihop till ett kollage som ni skickar med inbjudan?
  • Ta kontakt med förskolan/skolan/gymnasiet och fråga om ni får komma på besök och berätta om Svenska Kyrkans Unga eller om ni kan få affischera.
  • Finns det barn- och ungdomsgrupper i församlingen som inte är med i Svenska Kyrkans Unga? Barn-föräldra-grupp, barntimmar, miniorer, juniorer, ungdomsgruppen eller körer? Anmäl barn och föräldrar som medlemmar!

Mer information

Läs mer på Svenska Kyrkans Ungas hemsida eller kontakta Maria Ekstedt, maria.ekstedt@svenskakyrkan.se, 018-640 642.