Dataskydd (GDPR)

Viktig information angående den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Du kanske har hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PUL, från och med den 25 maj 2018. Mycket blir sig likt men kraven skärps på hur organisationer får behandla personuppgifter.

Det här kan bli lite krångligt då Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift inte äger några egna system där personuppgifter lagras. Däremot är vi en organisation som hanterar personuppgifter på olika sätt. Vi ska försöka bena ut detta lite.

Discussion with laptops

Är du medlem i Svenska Kyrkans Unga?

Som medlem i Svenska Kyrkans Unga är du inte medlem i ett distrikt eller en lokalavdelning, dessa är du knuten till via ditt val av lokalavdelning och vilket distrikt denna ligger i. Du är medlem i riksorganisationen Svenska Kyrkans Unga och det är också av dem som dina personuppgifter samlats in i syfte att kunna fullgöra ditt medlemskap och fortsätta driva föreningen Svenska Kyrkans Unga. På deras webb kan du läsa mer om vad som gäller angående ditt medlemskap och hantering av dina personuppgifter i förhållande till GDPR, https://svenskakyrkansunga.se/dataskydd

Är du mottagare av nyhetsbrevet Informatören?

Vårt nyhetsbrev Informatören går ut till cirka 600 mottagare. Hädanefter när du anmäler att du vill prenumerera på nyhetsbrevet fyller du i ett formulär som godkänner att personuppgifter lagras i syfte att skicka ut nyhetsbrevet, i enlighet med de krav som ställs enligt GDPR. Är du redan mottagare av nyhetsbrevet men önskar bli borttagen kan du när som helst avsluta din prenumeration på Nyhetsbrevet Informatören genom att klicka på ”unsubscribe” i sidfoten av nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss på ungagbg@svenskakyrkan.se

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts personuppgiftspolicy

Eftersom Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är en egen organisation som utöver medlemsregistret hanterar personuppgifter i samband med arrangemang, kommunikation och annat har vi tagit fram en personuppgiftspolicy i syfte att säkerställa att vi behandlar dessa på ett lagligt och korrekt sätt med hänsynstagande till individens rätt till skydd av integritet. Där förhåller vi oss bland annat till:

  • att personuppgifter samlas in, används och behandlas för särskilt angivna och berättigade områden.
  • att dessa uppgifter endast skall lagras så länge det är nödvändigt.
  • att den som är registrerad skall informeras om att uppgifterna lagras och tillhandahållas vederbörande i enlighet med dataskyddsförordningen.
  • att personuppgifterna är relevanta och inte för omfattande för behandlingens ändamål samt uppdateras vid behov.
  • att vi inte skall dela med oss av personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dessa uppgifter är trygga.
  • att vi skall utvärdera eventuella risker i relation till vår behandling av personuppgifter samt vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Personuppgiftspolicyn i sin helhet hittar du här.

Relationen till Göteborgs stift

Personalen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är anställda av Göteborgs stift via ett samarbetsavtal. Det innebär att den tekniska utrustning och de system personalen använder sig av ägs av Göteborgs stift och de personuppgifter som förekommer ligger på deras servrar. Hur detta påverkas av GDPR håller vi på att utreda och återkommer när vi har mer information.

Vad gäller för ungresurs.nu?

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift sköter administrationen för ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan. Det är ett samarrangemang mellan Svenska Kyrkans Unga, Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola. Information om hur detta påverkas av GDPR håller vi på att utreda och återkommer när vi har mer information.

Vi arbetar regelbundet med att uppdatera informationen på denna sida.
Har du frågor angående GDPR? Kontakta oss på ungagbg@svenskakyrkan.se