Arrangemangspott för medlemmar

money-2696219_1280

Ibland kan en hitta ett läger som verkar hur kul som helst att åka på, men det kanske kostar lite för mycket. Från och med 2018 finns möjlighet för medlemmar som anser att de inte själva har råd att delta i våra arrangemang att ansöka om pengar för att kunna åka iväg.

För medlemmar som anser att de inte har ekonomisk möjlighet att delta på Svenska Kyrkans Ungas evenemang, såsom läger, ledarutbildningar och annat, ska det från 2018 finnas en pott med pengar som en kan ansöka om medel ur.

Vem får söka?

Du som är medlem i Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift och som anser att du själv inte har möjlighet att betala deltagaravgift till arrangemang. I första hand ska den sökande ha sökt ekonomisk hjälp från sin hemförsamling. Har en ingen hemförsamling eller om hemförsamlingen har sagt nej till ekonomisk hjälp, så kan den sökande ansöka om ekonomisk hjälp från Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

Hur går jag till väga?

Du ansöker genom att ladda ner ansökningsformulär här på hemsidan, spara ner det på din dator, fyll i det och maila det till ungagbg@svenskakyrkan.se. Därefter kommer personal från Svenska Kyrkans Unga kontakta både dig och den referensperson du angivit.

Ansökningar behandlas löpande efter behov och så länge det finns medel kvar i potten för året.

Mer information

Kontakta ungagbg@svenskakyrkan.se, 031-771 30 45

Filer för nedladdning

* Ansökningsformulär
* Policy för ekonomisk pott