Om oss

Hur är Svenska Kyrkans Unga uppbyggt egentligen? Vem bestämmer? Och hur?

våga vara viktig

Organisationens uppbyggnad

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är ett av 13 distrikt inom organisationen Svenska Kyrkans Unga. Distriktet sträcker sig från Strömstad i norr till Laholm i söder. I distriktet finns flera lokalavdelningar som anordnar många olika aktiviteter.

Demokratisk styrning

Vi styrs demokratiskt och har varje år ett riksårsmöte som bestämmer vad organisationen som helhet ska göra och lägga sina resurser på. Varje distrikt har också ett distriktsårsmöte där utvalda medlemmar från lokalavdelningarna får komma och rösta och tycka till.

Styrelse

På distriktsårsmötet väljs distriktsstyrelsen vars uppgift är att representera alla medlemmars åsikter under ett år. Årets styrelse består av: Rebecka Persson (ordförande), Linda Andreasson Baltra (vice ordförande), Elisabeth Dahlberg, Nora Johansson, Ellen Jörnestrand, Elin Kakko, Axel Sahlstedt, Oscar Hasewinkel, Rasmus Fagerström, Calle Ågren (ersättare) och Alice Andreasson (ersättare).

Personal

Göteborgs distrikt har tre heltidsanställda som stöttar styrelsen och utför utbildningar, planering, administration och kommunikation. Du kan nå all personal via e-postadressen ungagbg@svenskakyrkan.se