Om oss

Här kan du läsa om vilka vi är och vad vi gör!

råm

“Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga som lyder: Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är ett av 13 distrikt inom organisationen. Här finns cirka 900 medlemmar i 35 lokalavdelningar från Strömstad i norr till Laholm i söder. Distriktet högsta beslutande organ är distriktsårsmötet som beslutar om budget och verksamhetsplan samt tillsätter distriktsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen

På distriktsårsmötet väljs distriktsstyrelsen vars uppgift är att representera alla medlemmars åsikter under ett år. Läs mer om distriktsstyrelsens arbete här.

Personal

Göteborgs distrikt har tre heltidsanställda som stöttar styrelsen och utför utbildningar, planering, administration och kommunikation. Läs mer om personalen här.