Om oss

Hur är Svenska Kyrkans Unga uppbyggt egentligen? Vem bestämmer? Och hur?

våga vara viktig

Organisationens uppbyggnad

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift är ett av 13 distrikt inom organisationen Svenska Kyrkans Unga. Distriktet sträcker sig från Strömstad i norr till Laholm i söder. I distriktet finns flera lokalavdelningar som anordnar många olika aktiviteter.

Demokratisk styrning

Vi styrs demokratiskt och har varje år ett riksårsmöte som bestämmer vad organisationen som helhet ska göra och lägga sina resurser på. Varje distrikt har också ett distriktsårsmöte där utvalda medlemmar från lokalavdelningarna får komma och rösta och tycka till.

Distriktsårsmötet väljer ny styrelse varje år

Styrelse

På distriktsårsmötet väljs 11 personer och 2 ersättare som ska representera alla medlemmars åsikter under ett år i taget. Årets styrelse syns på bilden ovan och består av: Alice Andreasson, Gustav Odhed, Jacob Trauntschnig, Elisabeth Dahlberg, Carolina Madsen,  Ester Lindström, Kristina Sjöblom, Izabella Svensson, Felicia Engerfalk, också i styrelsen men inte på bild: Malin Lundahl.

Styrelsen har fyra utskott

Utskotten är mindre grupper som hanterar olika ärenden för att styrelsen som helhet inte kan göra allt. Här kan du ladda ner information om utskotten eller så kan du läsa om dem här nedanför:

Arbetsutskottet

Förbereder och planerar distriktsstyrelsens möten. Är med i anställningsprocessen av ny personal. Överlämnar relevant information till nästkommande arbetsutskott. Vi förarbetar frågorna till mötena och ger beslutsunderlag och förslag till beslut eller på alternativa lösningar. Vi fattar också vissa beslut.

Identitets- och utvecklingsutskottet!

Arbetar med distriktets identitet, funderar kring arrangemang för att utveckla distriktet och arbetar övergripande med utvecklingen av distriktet.

Ekonomiutskottet

Planerar hela distriktets och styrelsens ekonomi.Vi förbereder budgetförslag, bearbetar de ekonomiska rapporterna, ger förslag på hur pengarna ska förvaltas, hjälper andra utskott och planeringsgrupper med ekonomiska frågor och gör bokslut.

Kommunikations- och rekryteringsutskottet!

Rekryterar medlemmar och bygger relation mellan lokalavdelningar och styrelse. Jobbar med att få fler medlemmar och med idéer om hur vi ska kommunicera. Vi besöker medlemmar i lokalavdelningarna och skapar mötesplatser och material för rekrytering.

Personal

Göteborgs distrikt har tre heltidsanställda som stöttar styrelsen och utför utbildningar, planering, administration och kommunikation. Du kan nå all personal via e-postadressen ungagbg@svenskakyrkan.se