Ladda ner

Här finns policyer, åsiktsdokument, blanketter och annat smått och gott som kan vara bra att ha

Årsmötesprotokoll

Distriktsstyrelsens protokoll

På grund av den nya dataskyddförordningen (GDPR) som förbjuder publicering av namn och personuppgifter och som träder i kraft 25 maj 2018 kommer inga protokoll att redovisas här i nuläget.

Policydokument

SKUG Logotyp
Svenska Kyrkans Unga
ungresurs logga 1