Bli medlem!

Alla kan bli medlemmar i Svenska Kyrkans Unga!

medlem

Bli medlem genom att klicka här och skapa ett konto

Svenska Kyrkans Unga har cirka 13 500 medlemmar i hela Sverige. Du kan kostnadsfritt vara medlem, vuxenmedlem och/eller stödmedlem. Medlemmen är grundbulten i Svenska Kyrkans Unga, utan medlemmen finns inte organisationen. Tillsammans är vi många! När du blir medlem ställer du dig dig bakom vår idé: ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.”

Bra grejer med att vara medlem

  • Som medlem har du rätt att vara med och påverka i lokalavdelningen, distriktet och förbundet.
  • I Svenska Kyrkans Unga lyssnar alla på varandra och allas röster är lika mycket värda.
  • Ensam kan det vara svårt att påverka Svenska kyrkan, men tillsammans med andra är det lättare.
  • För Svenska Kyrkans Unga är solidaritet bland annat att bry sig om varandra. Som medlem har man en trygghet i en organisation som ställer upp när det behövs.
  • Svenska Kyrkans Unga vill skapa en plats för barn och ungdomar i församlingen där man får lära och växa på sina villkor.
  • Barn och ungdomar är kyrkans framtid redan idag. Tillsammans formar unga och gamla en levande kyrka för alla åldrar.
  • Svenska Kyrkans Unga – att vara många och dela tron på Gud – som medlem blir man delaktig i ett större sammanhang.
  • Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin plats i kyrkan. Svenska Kyrkans Unga är en grund att stå på i en fortsatt delaktighet i församlingen.