Utbildningar för unga

shutterstock_305140589

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar för unga.

Våra olika utbildningar

UNG LEDARE: för dig som är, eller kommer att bli, ledare i församlingens konfirmandarbete och är 15-17 år. Som nykonfirmerad har du i färskt minne hur det var under din egen konfirmandtid. Då kan du vara en tillgång som kompis och förebild bland de nya konfirmanderna.

LEDARUTBILDNING 17+: för dig som är 17-25 år och har minst ett års erfarenhet som ung ledare. Ledarutbildningen riktar sig till dig som vill göra en insats för andra i församlingen. Utbildningen har sin utgångspunkt i mötet med andra människor, med mig själv och med Gud.

UNG IDEELL: för dig som är, vill bli eller kommer att bli, ideell i församlingen. För dig som är 15 år och uppåt och vill fördjupa din tro, hitta dina gåvor och se vilka möjligheter det finns i församlingen för just dig.

Datum

Delkurs 1: 8-10 november 2019, Delkurs 2: 17-19 januari 2020

Kostnad

Deltagaravgift med kost och logi i rum med säng: 2050:-
(1750:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, ej aktiv lokalavdelning)
(1550:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, aktiv lokalavdelning)

Deltagaravgift med kost och golvlogi: 650:-
(350:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, ej aktiv lokalavdelning)
(150:- för medlem i Svenska Kyrkans Unga, aktiv lokalavdelning)

Kostnad för bussresa

Vill du åka med den gemensamma bussen kostar det 300:-. Priset gäller resa till och från Helsjön båda delkurserna, antingen från centrala Göteborg eller Kungsbacka. Busskostnaden faktureras i samband med första delkursen, tillsammans med hela kurskostnaden.

Anmälan

Tyvärr finns det inga platser kvar till årets utbildningar. Kontakta oss om du vill ställa dig på reservlista.

Mer information

Ladda ner informationsfolder här
Du kan också kontakta Björn Edvardsson: bjorn.edvardsson@svenskakyrkan.se, 031 – 771 30 46.