Distriktsårsmöte

dam

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts högsta beslutande organ. Där fattas bland annat beslut om organisationens budget, verksamhetsplan och eventuella stadgeändringar. Där väljs också ordförande och distriktsstyrelse för kommande mandatperiod.

Distriktsårsmötet 2020 kommer att äga rum den 17-19 april i Harplinge-Steninge lokalavdelning utanför Halmstad.
Håll utkik här på webben efter mer information.